Arom for Allt webshop salgs og leveringsbetingelser

1.Anvendelse og gyldighed
Ethvert salg på Aromforallt.se (herefter benævnt “Larsen & Juhl ApS”) webshop er underlagt nærværende salgs og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for Larsen & Juhl ApS, medmindre Larsen & Juhl ApS skriftligt har accepteret dette.

2. Fakturering og betaling:
Al køb på Larsen & Juhl ApS  webshop autoriseres med betalingskort, konto overførsel/mobilepay

3. Priser:
Eftersom producenternes priser konstant ændrer sig, vil vores webshop priser også kunne ændres uden varsel. Priser kan desuden variere på grund af særlige lanceringspriser, tilbud eller kampagne priser.
Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, hvis ikke at andet er angivet, for eksampel speciale kampagne eller lignende.
Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgifts- og valutaændringer, udsolgte og udgåede varer og ikke indkomne varer samt trykfejl. De viste priser i Larsen & Juhl ApS webshop er gældende i Danmark (ikke Grønland og Færøerne).
Kvittering som udsendes fra Larsen & Juhl ApS webshop er en kopi af indkøbskurven og ikke accept på at handlen gennemføres.

4. Levering:
Levering sker fra Larsen & Juhl ApS´s adresse og til bestillers angivne adresse på Larsen & Juhl ApS webshop i hele Danmark.

Varen bliver sendt fra Larsen & Juhl ApS med DAO, POSTNORD, GLS, BRING eller DANSKE FRAGTMÆND. Varen bliver ekspederet hurtigst muligt og normalt inden for 24 timer.. Vi fremsender hurtigst muligt men tager forbehold for leveringsvigt, restordre, udsolgte eller udgåede varer samt force majeure. Ordren kan annulleres af begge parter såfremt forsinkelsen overskrider 20 dage.

5. Transport beskadigelse:
Såfremt at varen er beskadiget under transport skal du nægte at modtage varen. Derfor har du ret til at bede fragtmanden vente mens du åbner pakken, vær særligt opmærksom hvis pakken viser tegn på at have lidt overlast under fragten. Fragtmanden tager pakken med igen og du skal kontakte os. Kvittering på modtagelse af pakken betyder at pakken er i orden, dette gælder ligeledes når pakken stilles i carport eller lignende ifølge aftale.

6. Fortrydelsesret:
I forbrugerkøb har køber 30 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal meddele os, senest 30 dage efter modtagelse af varen, at du ønsker at returnere varen. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrugt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen. Har du taget varen i brug, vil Larsen & Juhl ApS foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen.

7. Reklamation og ansvar
Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til Larsen & Juhl ApS uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter fejl/manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter Larsen & Juhl ApS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af fejl/manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til Larsen & Juhl ApS uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangels krav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. Larsen & Juhl ApS’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Larsen & Juhl ApS’s valg, enten at foretage om-levering, afhjælpning eller at meddele køber et af Larsen & Juhl ApS fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende.

Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi – indenfor rimelighedens grænser – dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er.

8. Misligholdelse:
Larsen & Juhl ApS er berettiget til at standse yderligere leveringer såfremt køber misligholder køb og betaling.

9. Ansvarsbegrænsning:
Larsen & Juhl ApS hæfter hverken for driftstab, avancetab andre følgeskader eller Mangelbeføjelser, som følge af forsinkelser i levering eller mangler i den bestilte vare.
For produktansvar er Larsen & Juhl ApS webshop alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Larsen & Juhl ApS webshop fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder enhver form for skade på husdyr, afgrøder, maskiner og lignende som følge af brug af en vare bestilt på Larsen & Juhl ApS Webshop. Køber skal meddele skriftligt sælgeren, hvis en vare fra Larsen & Juhl ApS webshop har forvoldt skade eller hvis tredjemand siger at varen forvolder skade eller har risiko for at forvolde skade.

Lovvalg/Tvister:
Tvistigheder i anledning af en leverance af gøres ved anvendelse af dansk ret, enten af det danske voldgiftsinstitut eller retten i Kolding/Vestre Landsret efter Larsen & Juhl ApS’s valg. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

10. Returnering:
Varen sendes retur uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter din meddelelse herom, at du ønsker at gøre brug af din 30 dages fortrydelsesret.
Forsendelsesomkostningerne er købers egne i forbindelse med tilbagelevering af varen. Køber er ansvarlig for at varen er forsvarligt pakket ind, samt bærer risikoen for varen fra tidspunktet af varens levering. Bemærk at vi ikke modtager pakker som køber sender tilbage til os pr. efterkrav. Husk at gemme dit track and trace nummer på pakken. Vedlæg eventuelt din ordrebekræftelse eller faktura for at lette ekspeditionen.

11. Varens stand:
Køber hæfter for en forringelse af varens stand når den returneres, såfremt at dette skyldes anden håndtering end hvad er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. I sådan et tilfælde fratrækkes værdiforringelsen i købs beløbet. Ved fortrydelsesret refunderes købs beløbet med undtagelse af fragten, hvis den har været krævet på ordren samt fragten som det har kostet at returnere varen.

Når vi har modtaget varen sender vi returbetalingen tilbage på den af kunden angivet konto.

Varen sendes til:

Larsen & Juhl ApS
Mejerivej 3
6580 Vamdrup
Danmark

eller:

Larsen & Juhl ApS
Östra Hamngatan 17
41110 Göteborg
Sverige 

HUSK at kontakte os først på info@aromforallt.se

12. Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger
Larsen & Juhl ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb på Larsen & Juhl ApS webshop.

12.1 Hvilke oplysninger indsamles
Hvis køber vælger at foretage køb på Larsen & Juhl ApS webshop, indsamles nedenstående personlige oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. I tillæg vil oplysninger om købers ordre historik blive registreret under ”Stamdata”.

12.2 Behandling af personoplysninger
Larsen & Juhl ApS behandler oplysninger om køber med det formål at levere varer. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og kundeservice, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt statistik som anvendes kun til at optimere vores webshop.

12.3 Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgivet på Larsen & Juhl ApS webshop videregives kun til:
– Larsen & Juhl ApS interne afdelinger
– Udvalgt og betroede tredjemænd, der kan benytte personoplysninger med henblik på at levere varer som køber har bestilt.